0

ถ้าฝนจะล้างทุกข์ได้ ก็ขอให้ ทุกข์นั้นหายไปกับสายฝน

Image

Advertisements